مسئولان ماهنامه بازار چرم و کفش از تیرماه سال 73 فعالیت خود را در انتشار مجلات و کتب راهنمای چرم، کفش و صنایع وابسته آغاز کردند. در حال حاضر ماهنامه بازار چرم و کفش سالانه در 11 نوبت بطور مرتب منتشر می‌گردد و سپس به سراسر کشور ارسال می‌شود تا از طریق نمایندگی‌های خود بین تولیدکنندگان، بنکداران و فروشگاه‌های کیف و کفش سراسر کشور توزیع گردد. بدین‌ ترتیب بازار چرم و کفش در حال حاضر بیشترین گسترده توزیع را در بین سایر نشریات مرتبط ...
more

صفحات رنگی
نوع آگهیقیمت (ریال)
روی جلد48,000,000
پشت جلد40,000,000
داخل روی جلد20,000,000
داخل پشت جلد17,500,000
لت روی جلد و پشت جلد (دو صفحه)46,000,000
ترمز (پشت و رو)32,000,000
صفحات ویژه اول13,000,000
صفحات ویژه آخر12,000,000
صفحات داخلی8,000,000
صفحات سیاه و سفید
نوع آگهیقیمت (ریال)
صفحات فهرستی (11 شماره)7,000,000
رپرتاژ تبلیغی (یک صفحه)5,500,000
تمام صفحه سیاه و سفید3,500,000
نصف صفحه سیاه و سفید2,000,000
ستون داخلی متن3,000,000
هزینه های عکاسی و طراحی آگهی ها جداگانه محاسبه می گردد.