طراحی کفش کودک

طراحی کفش برای کودکان نوپا تا بچه مدرسه ای ها

پا به عنوان قلب دوم انسان‌ها شناخته شده و همواره یکی از اعضای مهم بدن بوده است که مراقبت و نگهداری از آن جز ضروریات به شمار می‌آید.