اخبار

بازار چرم در سه ماهه نخست سال 2022

بازار چرم در سه ماهه نخست سال 2022

تازه های فناوری عنوانی است که ماهنامه بازار چرم و کفش در هر شماره صفحاتی را به آن اختصاص می دهد. در این بخش ما شما را از آخرین فناوری های روز دنیا معرفی شده در نمایشگاه های بین المللی چرم و کفش مطلع می کنیم.

Scroll to Top